ποιότητα ζωής

Θέσεις και προτάσεις για τον άξονα "Περιβάλλον - Ποιότητα Ζωής"

Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Σύρου και η προστασία του περιβάλλοντος στο σύνολο του νησιού αποτελούν βασικούς πυλώνες του προγράμματος του συνδυασμού μας.

Κυρίαρχος στόχος, ενόψει της νέας δημοτικής θητείας, είναι η πιστή εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου...