Πολιτική Συνοχή

Το Μέλλον της Πολιτικής Συνοχής μετά το 2020

Η ανάδειξη της πολιτικότητας των διαδικασιών που αφορούν στην Πολιτική Συνοχής της ΕΕ και η συμμετοχή ή όχι των περιφερειακών αρχών στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου που έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πολιτική Συνοχής μετά το 2020, θα απασχολήσουν το παρόν κείμενο, που παρουσιάστηκε...