πρόγραμμα Leader

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητα της περιοχής

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη συμμετοχή τους στη νέα προγραμματική περίοδο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, έχει συγκροτήσει  Διαδημοτική Σύμπραξη από κοινού με τους Δήμο Πάρου και Δήμο Αντιπάρου με σκοπό το σχεδιασμό και την...