πρόγραμμα παιδείας

Πρόγραμμα για την εκπαίδευση

«Θεμέλιο κάθε πολιτείας είναι η ανατροφή των νέων» - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Η επένδυση στην εκπαίδευση είναι κατά γενική ομολογία η πλέον ασφαλής διαδικασία για τη βελτίωση της κοινωνίας των ανθρώπων τόσο σε τοπικό όσο σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο.

Η εύρυθμη και αποτελεσματική...