Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατεύσιμων στις ΣΥ

Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων στις ΣΥ

Ανακοίνωση της Στρατολογικής Υπηρεσίας Νοτίου Αιγαίου - Τμήμα 2ο με θέμα “Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων στις ΣΥ (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2000)”. Αναλυτικά ο τρόπος κατάθεσης του δελτίου:

1. Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα σχετικά, οι στρατεύσιμοι της κλάσεως...