πρόστιμα καθαριότητας

Ασυνέπεια εναντίον προστίμων

Η εφαρμογή του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, με την λήψη μέτρων για τη συμμόρφωση όσων ρυπαίνουν, έτυχε της υποστήριξης των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, εκ των οποίων εκφράστηκε η άποψη ότι η μη συμμόρφωση κρίνει επιβεβλημένη την επιβολή προστίμων, με παράλληλη όμως...