Πρωτοβουλία για την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση του Νοτίου Αιγαίου

Πρωτοβουλία για την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση του Νοτίου Αιγαίου

  • Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου, 2019 - 11:31
  • 0 Σχόλια

Διακήρυξη προγραμματικών θέσεων και αρχών της « Πρωτοβουλίας  για την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση του Νοτίου Αιγαίου»  που υπογράφεται από ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, πολίτες από τον ευρύ δημοκρατικό χώρο, από τον χώρο της αριστεράς, της οικολογίας, του πολιτισμού, των κινημάτων, των δικαιωμάτων...