προβολείς

Διευκόλυνση πρόσδεσης και παραμονής

Ζουμ στις ανάγκες των πολιτών που διαθέτουν βάρκες και μικρά σκάφη τα οποία “δένουν” στην προβλήτα του όρμου του Γαλησσά πραγματοποίησαν ο πρόεδρος και τα μέλη της αρμόδιας Τοπικής Κοινότητας, συναποφασίζοντας για την κατάθεση αιτήματος τοποθέτησης προβολέων.

Σήμερα η συγκεκριμένη θέση...