Ψαρόβαρκα

Η φωτογραφία της ημέρας

Άνδρος μετά το παραγάδι

Χρυσάνθη Αλαφασού