πυροσβεστικά οχήματα

16 Πυροσβεστικά οχήματα στα νησιά

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου, οριστικοποιείται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της μεγαλύτερης παρέμβασης που έχει γίνει ποτέ από Περιφέρεια της χώρας, για την ενίσχυση και αναβάθμιση του εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, αξιοποιώντας πόρους του Ε.Π. «Νότιο...

Αίτημα για παραχώρηση πυροσβεστικών οχημάτων σε μικρά νησιά

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χαράλαμπος Κόκκινος με γραπτό αίτημά του (με α.π. 129/28.4.2017) ζητά από τον Αρχηγό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κ. Καπέλιο να εξεταστεί το ενδεχόμενο παραχώρησης πυροσβεστικών οχημάτων -που λόγω παλαιότητας θα πάψουν σε σύντομο χρονικό διάστημα να είναι...