σφαγείο Κύθνου

Μείζον θέμα οι οφειλές που σχετίζονται με το σφαγείο Κύθνου

Tα τελευταία 9 χρόνια απασχολεί το νησί μας και το Δήμο Κύθνου ένα μείζον θέμα που αφορά το έργο «Μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμός Σφαγείου Κύθνου», το οποίο ξεκίνησε με την υπογραφή σύμβασης στις 23 Αυγούστου 2005.

Συγκεκριμένα κατά του Δήμου Κύθνου έχει ασκηθεί στις 9...

Άδεια ίδρυσης δημοτικού σφαγείου Κύθνου

Ένα χρόνιο πρόβλημα των κτηνοτρόφων της Κύθνου, αποτελούσε το γεγονός ότι  έως σήμερα ο μεγαλύτερος όγκος της παραγωγής κρέατος, καταναλώνεται τοπικά, χωρίς να μπορούν να εξαχθούν εκτός νησιού σφάγια ζώων, εφόσον το Παλιό Σφαγείο στο νησί, δεν είχε τις απαραίτητες από τη νομοθεσία αδειοδοτήσεις...