σχέσεις εκκλησίας κράτους

Χωρίς σημεία επαφής ο διάλογος για τις σχέσεις εκκλησίας-κράτους

Με αμετακίνητες τις θέσεις της, εμφανίζεται η ιεραρχία της Εκκλησίας, επί της αρχικής συμφωνίας Πρωθυπουργού-Αρχιεπισκόπου, για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών όρων που θα διαμορφώνουν σε ένα νέο πλαίσιο τις σχέσεις εκκλησίας –κράτους.

Εκ μέρους της εκκλησίας παραμένει η εμμονή στη διατήρηση...