Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Πάρου

Αιτήσεις για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Αρχιλόχου - Μάρπησσας

Η Σχολική Επιτροπή Π/θμιας του Δήμου Πάρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από τους δημότες για χρήση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Αρχιλόχου- Μάρπησσας (κλειστό) μέχρι την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017.