Σήμα Αριστείας Χρηστής Διακυβέρνησης

Απονομή Σήματος Αριστείας Χρηστής Διακυβέρνησης στον Δήμο Μήλου

Με το Σήμα Αριστείας Χρηστής Διακυβέρνησης βραβεύτηκε ο Δήμος Μήλου, που βρέθηκε στην δεύτερη θέση κατάταξης, συγκεντρώνοντας τις υψηλότερες βαθμολογίες με τους Δήμους Αιγάλεω και Αμαρουσίου.
Η βράβευση έγινε στις 14 Μαρτίου 2018, σε αίθουσα του...