σκαλοπάτι

Σκαλί, καλέ μου, σκαλί

“Σημείο παγίδα” που αυξάνει την επικινδυνότητα και την πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος χαρακτηρίζουν οι επιχειρηματίες της οδού Πετροκοκκίνου στο κέντρο της Ερμούπολης το τελευταίο σκαλοπάτι του κλιμακωτού δρόμου που οδηγεί στην αγορά.

Παρά το κίτρινο χρώμα του, το οποίο επιλήφθηκε η...