Σταθμός Μεταμόρφωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών

Δημοπράτηση του έργου "Σταθμό μεταφορτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών" (ΣΜΑΥ)

Ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης, προχώρησε στη δημοσίευση για τη δημοπράτηση του έργου «Σταθμός Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ)» προϋπολογισμού 294.060,04€ με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 -...