Στόχος 2

“Ξεκλειδώνουν” πόροι για τα νησιά

Θετικά αξιολογείται η εξέλιξη της αλλαγής κατηγορίας κατάταξης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου από την κατηγορία των πλουσίων Περιφερειών σε εκείνη των Μεταβατικών Περιφερειών, καθώς γίνεται σαφές πως το νησιωτικό σύμπλεγμα, θα ευνοηθεί σε επίπεδο κονδυλίων από ευρωπαϊκούς πόρους, κατά την επόμενη...

"Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου είναι θύμα της στατιστικής και ισοπεδωτικής λογικής"

Να σταθεί σύμμαχος στο πλευρό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία, το 2016, κατά την διαδικασία αναθεώρησης του ΕΣΠΑ, θα ζητήσει την αλλαγή του κοινοτικού πλαισίου που κατατάσσει τις περιφέρειες της Ευρώπης με μοναδικό κριτήριο το «εισόδημα ανά κάτοικο», ζήτησε από την Επίτροπο κα ...