Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

"Μέχρι σήμερα δεν απαντήσαμε παρά τις επαναλαμβανόμενες προκλήσεις"

Με αφορμή το αριθ. 27/12-11-2016 Υπόμνημα της διοίκησης του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Νοτ. Αιγαίου, Περιοχής Δωδεκανήσου (ΣΥΠΝΑΠΕΔ), o Σύλλογος Εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση.

Η τοποθέτηση του Συλλόγου

Το Δ.Σ....