Σύνδεσμος Σμυριδορυκτών

Για την εύρυθμη λειτουργία των ορυχείων

Προς το Προεδρείο της Βουλής, για τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι βουλευτές Σταύρος Τάσσος και Χρήστος Κατσώτης κατέθεσαν αναφορά την επιστολή του Συνδέσμου Σμυριδορυκτών Όρμου Λυώνα με τις προτάσεις τους για την εύρυθμη λειτουργία των ορυχείων.