Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Απαράβατος όρος η περιβαλλοντική προστασία

Η ανάγκη άμεσου ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού, η ελαχιστοποίηση των θαλάσσιων ατυχημάτων, οι νομοθετικές προβλέψεις και οι τεχνολογικές καινοτομίες στην προστασία της θαλάσσιας ρύπανσης, τέθηκαν ως προτεραιότητες από το ΤΕΕ.

Στην εκδήλωση με θέμα “Προστασία των ελληνικών θαλασσών...