θαλάσσιες

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές

Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για τον καθορισμό θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών στις Κυκλάδες, ο αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Πουσσαίος, έστειλε επιστολή προς Δημάρχους, η οποία συνοδευόταν και από τη σχετική τεχνική μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο "Τεχνική Έκθεση...