θερινό πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

«Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ»

 

Ξεκινούν την Κυριακή 10 Ιουλίου στην Άνδρο οι εργασίες και τα μαθήματα του 2ου Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: Από την Αρχαιοελληνική Γραμματεία έως Σήμερα». Το πρόγραμμα οργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε συνεργασία και με την...