θέσεις ποδηλάτων

Εντός του Αυγούστου η προμήθεια ποδηλάτων για τον Δήμο Σύρου - Ερμούπολης

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία AMCO Α.Β.Ε.Ε, για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια δημοτικών ποδηλάτων για την ενθάρρυνση της δράσης» το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου» του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

...