τοίχος αντιστήριξης

Προώθηση έργων μετ΄ εμποδίων

Μετά από αρκετές δημόσιες συζητήσεις, χρονικές καθυστερήσεις και έντονες αντιπαραθέσεις προωθούνται δύο σημαντικά έργα – παρεμβάσεις για τη Σύρο, με την Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τις σχετικές πιστώσεις και τα πρακτικά ανάδειξης αναδόχου, τόσο για το θέμα της περιοχής του Βούρλη, όσο και...