Βάρη Σύρος

Η φωτογραφία της ημέρας

Χρώματα της φύσης στη Βάρη της Σύρου

Γιώργος Α.Ρ.