ΒΙΟΚΑ Ερμούπολης

Ωρίμανση κι αγώνας χρηματοδοτήσεων

Ιδιαιτέρως συγκρατημένη αισιοδοξία αναφορικά με τις απαιτούμενες χρηματοδοτήσεις που προϋποθέτει η υλοποίηση του έργου αναβάθμισης κι εκσυγχρονισμού του ΒΙΟΚΑ Ερμούπολης, προκειμένου η υποδομή να υποδέχεται στο μέλλον τα λύματα των περιοχών Βάρης και Μέγα Γιαλού, εκφράστηκε στην πρόσφατη...