βιβλιογραφία

Εγχειρίδιο για την ιστορική πορεία των εξελίξεων

Σπάνιο εκδοτικό υλικό για διαφόρους κλάδους της βιομηχανίας, όπως η βυρσοδεψία, η κλωστοϋφαντουργία, η βαμβακουργία, η νηματουργία, η βιομηχανική χημεία και η μηχανουργία, περιλαμβάνεται πλέον στην Τεχνική Βιβλιοθήκη του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης.

Την καταγραφή της υπάρχουσας...