Βρεφονηπιακός Σταθμός Εμπορείου

Ξεκινούν οι εργασίες αποπεράτωσης του βρεφονηπιακού σταθμού Εμπορείου Θήρας

Άμεσα πρόκειται να ξεκινήσουν οι εργασίες αποπεράτωσης του βρεφονηπιακού σταθμού Εμπορείου, Δήμου Θήρας, μετά την έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της υπογραφής σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου.

Ειδικότερα, η ΕΥΔ προέβη στην προέγκριση του...