υδατοκαλλιεργητές

Υποβολή προτάσεων για ενίσχυση υδατοκαλλιεργητών

  • Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου, 2018 - 13:33
  • 0 Σχόλια

Στις 23 Μαρτίου 2018 λήγει η παράταση προθεσμίας για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014 - 2020 για τους ενδιαφερόμενους υδατοκαλλιεργητές που επιθυμούν στήριξη και όσους ασχολούνται με τη μεταποίηση προϊόντων αλιείας.

Δείτε αναλυτικά το παρακάτω...