Υγεία για όλους

Απολογιστικά... για το πρόγραμμα "Υγεία για Όλους" στη Νάξο

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ιατρική παρέμβαση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων- Κοινωνικό Φαρμακείο και Κέντρο Κοινότητας- με το Πρόγραμμα Προάσπισης Προαγωγής Υγείας Ευπαθών Ομάδων «Υγεία για Όλους» και το Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου...