υπηρεσία δόμησης Μυκόνου

Αδυναμία λειτουργίας της υπηρεσίας δόμησης του Δήμου Μυκόνου

Οι Βουλευτές Κυκλάδων κκ Νίκος Συρμαλένιος, Αντώνιος Συρίγος και Νίκος Μανιός  καταθέτουν αναφορά το έγγραφο του Δήμου Μυκόνου της 08.02.2017  με αρ. πρωτ. 934 σχετικά με την αδυναμία λειτουργίας της υπηρεσίας δόμησης του Δήμου Μυκόνου. Το έγγραφο αναφέρει σχετικά ότι « …Η Υπηρεσία Δόμησης του...