Συντήρηση… ιστορικής μνήμης

Με θετική της γνωμοδότηση, η Δημοτική Κοινότητα Άνω Σύρου, προωθεί την αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου και του ίδιου του μνημείου, του Εθνομάρτυρα Δον Ιωάννη Φρ. Δαλεζίου, που βρίσκεται στον μεσαιωνικό οικισμό.

Όπως σημειώνεται στη σχετική απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Άνω Σύρου, ζητήθηκε η αυτοψία και εκτίμηση του κόστους αποκατάστασης της λιθοδομής, στο μνημείο του εθνομάρτυρα Δον Ιωάννη Δαλεζίου, η οποία σε απάντησή της, έκανε γνωστό, πως το κόστος ανέρχεται σε 600 ευρώ.

Στη λιθοδομή παρατηρούνται φθορές και «ανοίγματα» στον κύριο κορμό, ενώ πρόκειται για ιδιαίτερης ομορφιάς σημείο της Άνω Σύρου, σε κεντρικό σοκάκι, που οδηγεί στον καθολικό Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται να υπάρξει συντήρηση και της ίδιας της προτομής του εθνομάρτυρα. Υπενθυμίζεται ότι ο Δον Ι. Δαλέζιος γεννήθηκε, μεγάλωσε και σπούδασε στη Σύρο και το Δεκέμβριο του 1884 μετοίκησε στο Βόλο, όπου αντικατέστησε τον π. Στέφανο Μαντζολίνο ως ιερέας της Καθολικής εκκλησίας Βόλου. Κατά τη διάρκεια της παρουσίς του στον τουρκοκρατούμενο ακόμη Βόλο, με θάρρος και φιλοπατρία δεν φοβήθηκε να μιλήσει ανοικτά κατά των Τουρκικών αρχών, ενώ μετά την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Βασιλέα Γεωργίου Α’, κήρυττε υπέρ της αποχώρησης των Τούρκων, γεγονότα που συντέλεσαν τελικά στη δολοφονία του, τον Μάρτιο του 1898.