Τα μοναδικά γεωλογικά χαρακτηριστικά της έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί η Σύρος, για την προσέλκυση φοιτητών πανεπιστημιακών τμημάτων απ’ όλο τον κόσμο

«Άνοιγμα» στην επιστημονική κοινότητα

Στην ανάδειξη του γεωλογικού πλούτου, που έχει να επιδείξει η περιοχή της Απάνω Μεριάς και όχι μόνο, στοχεύει ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, με την ανάθεση μελέτης, για το σχεδιασμό και την αξιοποίηση της γεωλογικής μορφολογίας και ιστορίας της Σύρου.

Με απόφαση του Δημάρχου Σύρου – Ερμούπολης, κ. Γιώργου Μαραγκού, η οποία έρχεται σε συνέχεια, αφενός της παρουσίασης καθηγητών γεωλόγων, η οποία έλαβε χώρα την προηγούμενη εβδομάδα στην Πινακοθήκη Σύρου και αφετέρου του ολοένα αυξανόμενου ενδιαφέροντος πανεπιστημιακών τμημάτων γεωλογίας, φοιτητές και διδάσκοντες των οποίων επισκέπτονται τη Σύρο για τη μελέτη των σπάνιων πετρωμάτων της, δίνεται το «πράσινο φως», για την εκπόνηση μελέτης, που σκοπό θα έχει τον αναλυτικό σχεδιασμό για την ανάδειξη και αξιοποίηση της γεωλογικής μορφολογίας και ιστορίας της Σύρου, με στόχο την ανάπτυξη Γεωτουρισμού και την επακόλουθη συμβολή του στην τουριστική αξιοποίηση και περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη του νησιού.

Ο σχεδιασμός θα περιλαμβάνει προτάσεις για την ανάδειξη, προστασία και πρόσβαση σε περιοχές γεωλογικού ενδιαφέροντος, προτάσεις για την δημιουργία εκθετηρίου για την προβολή της γεωλογικής κληρονομιάς της Σύρου και την σύνδεση του Γεωτουρισμού με την τοπική κοινωνία.

Πλήρης, εμπεριστατωμένη μελέτη

Σύμφωνα με την απόφαση Δημάρχου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της Διαύγειας, η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει με βάση βιβλιογραφικά δεδομένα, δημοσιευμένες έρευνες – μελέτες, σχετικές με το αντικείμενο, επιτόπου επισκέψεις και λήψη στοιχείων σχετικά με την τουριστική, οικονομική και πολιτιστική κατάσταση του νησιού, ενώ στο πλαίσιο του σχεδιασμού θα εμπεριέχονται και στοιχεία που θα αξιοποιηθούν για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από χρηματοδοτικά προγράμματα.

Τα παραδοτέα θα πρέπει να αποτελούν έναν πλήρη σχεδιασμό για την ανάπτυξη του Γεωτουρισμού στο νησί της Σύρου, τέτοιο ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί και αξιοποιηθεί από τον Δήμο στα πλαίσια των χρηματοδοτικών προγραμμάτων ή και με ιδίους πόρους στο μέλλον. Ως ελάχιστα παραδοτέα θα πρέπει να περιλαμβάνονται:

1. Γενικός Σχεδιασμός και Σκοπιμότητα για την ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση του Γεωτουρισμού στην Σύρο.

2. Περιγραφή περιοχής γεωπάρκου (π.χ. χάρτες, προσδιορισμός εκτάσεων, χαρακτηριστικά, προηγούμενες παρεμβάσεις, τρόπος/δομή διαχείρισης).

3. Γεωλογική κληρονομιά (π.χ. λεπτομέρειες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο αναφορικά με την επιστημονική, εκπαιδευτική και αισθητική φυσιογνωμία και αξία της γεωμορφολογίας της Σύρου).

4. Γεωσυντήρηση (π.χ. περιβαλλοντικές οχλήσεις, γεωλογικά και μη γεωλογικά δεδομένα για διατήρηση των περιοχών ενδιαφέροντος).

5. Ανάδειξη και αξιοποίηση και άλλων φυσικών μνημείων ή περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με τα οποία μπορεί να συνδεθεί και να αλληλοσυμπληρώνονται τα σημεία γεωλογικού ενδιαφέροντος ή το γεωπάρκο.

6. Οικονομικά στοιχεία και επιχειρηματικό πλάνο (π.χ. ανάπτυξη δράσεων οικονομικού / αναπτυξιακού ενδιαφέροντος, γεωτουρισμός, τρόπος διοίκησης).

7. Σχέση με την τοπική κοινωνία (π.χ. σύνδεση με υπάρχουσες πρωτοβουλίες, έργα).

8. Σχεδιασμός ενεργειών προβολής και ανάδειξης της γεωλογικής ιστορίας και του γεωλογικού πλούτου της περιοχής, Πρόταση Επικοινωνιακής Πολιτικής.

9. Προτάσεις σύνδεσης με ερευνητικά ινστιτούτα και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

10. Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και του Πανεπιστημίου Αθηνών για την απαιτούμενη επιστημονική υποστήριξη (θα περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις και οι δράσεις που θα αναλάβουν οι δύο αντισυμβαλλόμενοι).

11. Προτάσεις για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση των κατοίκων.

12. Σύνδεση της παρέμβασης με τους άξονες που προτείνονται από την UNESCO για τα Γεωπάρκα και ειδικότερα, τους φυσικούς και γεωλογικούς πόρους, την κλιματική αλλαγή, την εκπαίδευση, την επιστήμη, τον πολιτισμό, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την παραδοσιακή γνώση των τοπικών κοινωνιών, και τη συντήρηση και διατήρηση της γεωλογικής κληρονομιάς.

13. Περιγραφή λειτουργίας εκθετηρίου με σκοπό αυτό να είναι επισκέψιμο από άτομα διαφορετικού βαθμού ενδιαφέροντος για το αντικείμενο της γεωλογίας (π.χ. περιεχόμενο εκθετηρίου, περιγραφή εξειδικευμένου επιστημονικού και εποπτικού εξοπλισμού, ενδεικτικό κόστος εξοπλισμού, πρόταση τρόπου λειτουργίας).

Σπάνιος σε παγκόσμιο επίπεδο γεωλογικός πλούτος

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ο Δήμος προσανατολίζεται στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Σύρου, αναφορικά με τη γεωλογία και τον γεωτουρισμό, δεδομένου, ότι η ειδική αυτή μερίδα επισκεπτών δραστηριοποιείται κυρίως σε εποχές, εκτός της περιόδου υψηλής επισκεψιμότητας το καλοκαίρι, και ως εκ τούτου, η ανάπτυξη του τομέα αναμένεται να συμβάλλει στη διεύρυνση της τουριστικής σεζόν.

Η πρωτοβουλία της στόχευσης στο κομμάτι της εκμετάλλευσης του ιδιαίτερου γεωλογικού πλούτου του νησιού, ανήκει στον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, κ. Ανδρέα Γιαλόγλου, μετά από επαφές με τον καθηγητή Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Δημήτρη Κωστόπουλο, ο οποίος έχει ήδη εκπονήσει επιστημονικές μελέτες, σχετικά με τη γεωλογία της Σύρου και συμμετείχε σε εκδήλωση για το θέμα την προηγούμενη εβδομάδα.

Όπως εξήγησε συνοπτικά ο κ. Γιαλόγλου, «υπάρχουν δύο κατηγορίες πετρωμάτων, οι εκλογίτες και οι γλαυκοφανιτικοί σχιστόλιθοι, τα οποία αποτελούν κατηγορίες πετρωμάτων υψηλής πίεσης και χαμηλής θερμοκρασίας, δημιουργούνται σε κάποιο βάθος και στη Σύρο, έχουμε την τύχη να τα έχουμε στην επιφάνεια και σε εκτεταμένη μορφή. Αυτά τα πετρώματα, περιέχουν και ορυκτά, που ορισμένες φορές αποτελούνται από ημιπολύτιμους λίθους, αλλά κυρίως, πουθενά στον κόσμο δεν μπορούν να βρουν μεταμορφωμένα πετρώματα αυτής της κατηγορίας, σε ανοιχτή επιφάνεια, εύκολα προσβάσιμα στους φοιτητές για μελέτη».

«Πρόσφατα, συστάθηκε μία Κοιν.Σ.Επ. για την ανάδειξη και προστασία της Απάνω Μεριάς. Μεταξύ των δραστηριοτήτων που συζητούνται προς ανάπτυξη στην περιοχή, είναι και ο γεωλογικός τουρισμός», ανέφερε, συμπληρώνοντας, πως «στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων, ήρθαμε σε επαφή με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον καθηγητή, κ. Κωστόπουλο, ο οποίος το 2011 είχε επισκεφτεί και πάλι τη Σύρο, προκειμένου να αναδείξει τη σημαντικότητα των πετρωμάτων της Σύρου, σε παγκόσμιο επίπεδο».

Σημειώνοντας, ότι υπάρχουν διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την εκμετάλλευση του πεδίου, ο κ. Γιαλόγλου ανέφερε, ότι «θεωρήσαμε σκόπιμο να εκπονηθεί μία μελέτη, η οποία αφενός θα αποτυπώσει τη γεωλογική κληρονομιά της Σύρου, θα προσδιορίσει περιοχές ιδιαίτερου γεωλογικού ενδιαφέροντος και παράλληλα, να δημιουργήσουμε και ένα γεωλογικό εκθετήριο, στο οποίο θα εκτεθούν κάποια πετρώματα – ήδη υπάρχει μία “μαγιά” από τον Μάρτιν Έγκι, που δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στη Σύρο και έχει πάρει και σπίτι, την οποία προτίθεται να μας δωρίσει – και επιπλέον, να δημιουργηθεί και ένας χώρος για τους φοιτητές που έρχονται απ’ όλο τον κόσμο στη Σύρο, ώστε να μπορούν να εργάζονται κιόλας».

Αξίζει να αναφερθεί, ότι το Γεωλογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανήκει σε δίκτυο με ακόμη σχεδόν 200 συναφή Τμήματα Πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο, γεγονός, που μπορεί να «εκτοξεύσει» το ενδιαφέρον για τη Σύρο κατακόρυφα, στην περίπτωση που υπάρχουν κατάλληλες και οργανωμένες εργαστηριακές/μελετητικές υποδομές για την υποδοχή των φοιτητών, οι οποίες, σύμφωνα με τον κ. Γιαλόγλου, τόσο με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα, όσο και από ίδιους πόρους του Δήμου, μπορούν να φτάσουν ένα πολύ υψηλό επίπεδο.

«Δεν στοχεύουμε μόνο στον εξειδικευμένο γεωλογικό τουρισμό, αλλά και σε κάθε έναν που έχει συναφή ενδιαφέροντα», τόνισε, υποστηρίζοντας, πως, αφενός με τις εγκαταστάσεις και αφετέρου με τη δημιουργία ενός δικτύου μονοπατιών, σύμφωνα με τα όσα σημεία ενδιαφέροντος θα υποδείξει η μελέτη, θα δοθεί η δυνατότητα ανάπτυξης πολλαπλών δραστηριοτήτων ήπιας και εναλλακτικής ανάπτυξης στην Απάνω Μεριά, από τις οποίες δεν αποκλείεται να προκύψουν και θέσεις εργασίας.

«Εύχομαι να το αγκαλιάσουμε αυτό. Θα έχουμε επιτέλους μία εμπεριστατωμένη μελέτη, προκειμένου να στήσουμε το εκθετήριο, να σηματοδοτήσουμε διαδρομές και στη συνέχεια να βγούμε δυναμικά, με φακέλους, μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου, καλώντας Τμήματα στη Σύρο», υπογράμμισε κλείνοντας.