Αναδιοργάνωση του ΚΕΦΙΑΠ Σύρου

  • Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου, 2016 - 12:59

Το ΚΕΦΙΑΠ Σύρου αποτελεί Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου το οποίο εξυπηρετεί άτομα με αναπηρίες, που εντάσσονται κατά κύριο λόγο στις παρακάτω διαγνωστικές κατηγορίες: νευρολογικές δυσκολίες, εγκεφαλική παράλυση, νοητική υστέρηση, διάχυτες διαταραχές τις ανάπτυξης και παρόμοιας βαρύτητας περιπτώσεις.

Αναλαμβάνει κυρίως τη θεραπευτική αντιμετώπιση αλλά και την αξιολόγηση των αναγκών τους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επίσης αναλαμβάνει και τη θεραπευτική αντιμετώπιση δικαιούχων του νόμου 4638/2016 ακόμα και αν δεν είναι ΑμεΑ καθώς οι συγκεκριμένοι ανασφάλιστοι έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται σε επίπεδο παρεμβάσεων μόνο από νοσοκομειακές δομές.

Τέλος, στα πλαίσια λειτουργίας του αναλαμβάνει και την αρχική εκτίμηση αυτοπαραπομπών για τα ανωτέρω νοσήματα καθώς και λογοπεδικές εκτιμήσεις/αξιολογήσεις καθώς αποτελεί το μοναδικό δημόσιο φορέα λογοπεδικής αξιολόγησης στις Κυκλάδες μετά τα ΚΕ∆Υ που εξυπηρετούν όμως μαθησιακές δυσκολίες και τον σχολικό πληθυσμό αποκλειστικά.Το ΚΕΦΙΑΠ Σύρου υποστηρίζεται από την διεπιστημονική ομάδα που αποτελείται από έναν κοινωνικό λειτουργό, μία νοσηλεύτρια, μία επισκέπτρια υγείας, έναν διαιτολόγο, 2 φυσιοθεραπεύτριες μία λογοπεδικό, μία ψυχολόγο και μία παιδοψυχίατρο που είναι και η επιστημονική υπεύθυνη του Τμήματος.

Το ΚΕΦΙΑΠ λειτουργεί ως Κέντρο Ημέρας, παρέχοντας αξιολόγηση, υποστήριξη, θεραπεία και παρακολούθηση σε εξωτερικούς ασθενείς και στις οικογένειές τους. Στο πλαίσιο αυτών, διασυνδέεται και υποστηρίζεται και από άλλα Τμήματα του Γ.Ν. Σύρου καθώς και από άλλους δημόσιους φορείς και ιδιώτες επαγγελματίες. ∆έχεται παραπομπές από δημόσιους και ιδιώτες ιατρούς, καθώς και αυτοπαραπομπές.

Η διεπιστημονική ομάδα αναλαμβάνει την αξιολόγηση των αναγκών και το σχεδιασμό των παρεμβάσεων όσον αφορά το είδος, τη συχνότητα και τη διάρκειά τους σε συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς. Ταυτόχρονα, οργανώνει παράλληλες δράσεις που ενισχύουν τη θεραπεία και την αποκατάστασή τους οι οποίες περιλαμβάνουν εργαστήρια για τα ΑμεΑ και ομάδες υποστήριξης και συμβουλευτικής των γονέων/κηδεμόνων και φροντιστών τους. Οι παράλληλες δράσεις απευθύνονται και συμπεριλαμβάνουν ακόμα και άτομα ΑμεΑ και τις οικογένειές τους που δεν εξυπηρετούνται από τις δομές του ΚΕΦΙΑΠ.

ΣΥΣΤΑΣΗ ∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ

Κοινωνικός Λειτουργός, Νοσηλεύτρια, Επισκέπτρια Υγείας, ∆ιαιτολόγος, Λογοπεδικός, Φυσιοθεραπεύτριες, Ψυχολόγος, Παιδοψυχίατρος (επιστημονικά υπεύθυνη).

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ

α) Ομάδες γονέων/κηδεμόνων/φροντιστών ατόμων ΑμεΑ. Οι ομάδες αυτές θα λειτουργούν υπό κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο και θα αποτελούνται από 6-8 άτομα με συναντήσεις ανά 15 ημέρες. Θα είναι και ανοιχτές προς ΑμεΑ που δεν είναι ωφελούμενοι από το ΚΕΦΙΑΠ.

β) Εργαστήρια ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και επιμόρφωσης των ωφελούμενων από το ΚΕΦΙΑΠ. Θα λειτουργούν υπό τον κοινωνικό λειτουργό και τη νοσηλεύτρια και θα περιλαμβάνουν:•

Ομάδα Κοινωνικοποίησης με συζήτηση θεμάτων υγείας - επίκαιρα - αποδελτίωση τύπου - δημιουργία εφημερίδας - έξοδοι στην πόλη - λογοτεχνικές παρουσιάσεις - επιτραπέζια ή άλλα παιχνίδια,

Ομάδα εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) με αξιοποίηση των Η/Υ του ΚΕΦΙΑΠ που είναι ειδικά προσαρμοσμένοι,

Ομάδα δημιουργικής έκφρασης με δραστηριότητες όπως κατασκευή πάζλ και δημιουργία διακοσμητικών ή χρηστικών κατασκευών ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και την εποχή. Επιπρόσθετα, ανάλογα με τις παροχές μπορούν να λειτουργήσουν  και εργαστήρια άλλων θεμάτων όπως μαγειρικής/ζαχαροπλαστικής κλπ,

Οδηγό πόλης για άτομα με κινητικά προβλήματα. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί καταγραφή, σε πρώτη φάση των δημόσιων υπηρεσιών και των τραπεζών της πόλης της Ερμούπολης, η οποία θα αφορά στην προσβασιμότητά τους από άτομα με κινητικά προβλήματα.

Τα εργαστήρια θα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα. Η Ομάδα εκμάθησης Η/Υ καθώς και ο οδηγός πόλης θα ξεκινήσουν τον Γενάρη του 2017.

Τηλέφωνο επικοινωνίας ΚΕΦΙΑΠ:22813-60344