Εργοθεραπεία

Βελτίωση των δεξιοτήτων τους

Η συμβολή της εργοθεραπείας στην αντιμετώπιση των διαταραχών που εμποδίζουν τη φυσιολογική ανάπτυξη των παιδιών, καθώς και ο ρόλος της λογοθεραπείας στη βελτίωση της γλωσσικής ικανότητας ατόμων με προβλήματα επικοινωνίας αναλύθηκαν διεξοδικά στην ανοικτή ομιλία που διοργάνωσαν στο Πνευματικό...