Εορτασμός ευρέσεως της εικόνας του Αγίου Δημητρίου στη Σύρο

  • Παρασκευή, 10 Μαΐου, 2019 - 14:08

O Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος Β' προσκαλεῖ τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Σύρου, τούς τά πρῶτα φέροντες στήν Ἀποκεντρωµένη Διοίκηση Αἰγαίου, στήν Περιφέρεια Νοτίου Αἰγαίου καί στό Δῆµο Σύρου -Ἑρµουπολης, τούς ἐκπροσώπους τῆς Δικαστικῆς Ἐξουσίας, τῶν Σωµάτων Ἀσφαλείας, τούς τοπικούς Πολιτιστικούς Φορεῖς, Ὀργανώσεις καί Πατριωτικά Σωµατεῖα, τή Δηµοτική Φιλαρµονική, τούς Προσκόπους, τούς Ἐκπαιδευτικούς καί µαθητές ὅλων τῶν Βαθµίδων Ἐκπαίδευσης, νά συµµετάσχουν στόν ἑορτασµό τῆς 83ης Ἐπετείου ἀπό τῆς θαυµαστῆς Εὑρέσεως τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Δηµητρίου (25 Μαΐου 1936 - 25 Μαΐου 2019), ὁ ὁποῖος, λόγῳ τῶν Αὐτοδιοικητικῶν ἐκλογῶν, θά πραγµατοποιηθεῖ τό Σάββατο καί τήν Κυριακή, 18 καί 19 Μαῒου, κατά τό ἀκόλουθο Πρόγραµµα:

ΣΑΒΒΑΤΟ, 18 Μαΐου 2019

7:00 µ.µ. Ὑποδοχή στόν αὔλιο χῶρο τοῦ Ναοῦ τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας «Τουρλιανῆς» καί ἀνάπεµψη Δοξολογικῆς Δεήσεως.

7:30 µ.µ. :Μέγας ἑόρτιος Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δηµητρίου.

10:30 µ.µ. - 01:00 π.µ. : Ἱερά Ἀγρυπνία, µετά τό πέρας τῆς Ἀγρυπνίας, οἱ Εἰκόνες τοῦ Ἁγίου Δηµητρίου καί τῆς Παναγίας Τουρλιανῆς θά µεταφερθοῦν λιτανευτικῶς, κατά τό ἔθος, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 18 Μαΐου 2019

07:30 π.µ.: Ἔναρξη τοῦ Ὄρθρου, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

08:15 π.µ.: Ἀρχιερατική Χοροστασία.

08:45 π.µ.: Ἔναρξη τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας θά ἐκτίθενται σέ προσκύνηση οἱ ἱερές Εἰκόνες τῆς Παναγίας «Τουρλιανῆς» καί τοῦ Ἁγίου Δηµητρίου καί θά τιµηθοῦν συνταξιοδοτηθέντες Ἐκπαιδευτικοί τῆς Σύρου καί ἡ µνήµη τῆς 100ῆς ἐπετείου ἀπό τήν Ποντιακή Γενοκτονία.

Παρακαλεῖται σύµπας ὁ Λαός τῆς Σύρου νά συµµετάσχει στίς ἀνωτέρω ἐκδηλώσεις, ἐκζητώντας τή µεσιτεία τῆς «Κυρίας Τουρλιανῆς» καί τήν προστασία τοῦ Ἁγίου Δηµητρίου, ἡ Εὕρεση τῆς Εἰκόνος τοῦ ὁποίου τό 1936 συνήγειρε ὅλους τούς Συριανούς, κάθε τάξεως καί ἡλικίας, σέ µία µοναδική πανστρατιά γιά τήν ἀνέγερση τοῦ περικαλλοῦς Ναοῦ του. Ἑρµούπολη, 10 Μαΐου 2019

(Τήν Κυριακή, 18 Μαῒου δέν θά λειτουργήσει ὁ Ἱερός Ναός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου)