Έως και τις 10 Ιουλίου οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους

Παράταση προθεσμίας για τον Κοινωνικό και Ιαματικό Τουρισμό

  • Δευτέρα, 6 Ιουλίου, 2015 - 06:20

Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) παρατείνει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού και Ιαματικού Τουρισμού μέχρι 10-7-2015.

Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωνικού

Τουρισμού έτους 2015, θα διανείμει συνολικά 85.000 Δελτία, προκειμένου οι ασφαλισμένοι

του να πραγματοποιήσουν 6ήμερες διακοπές (5 διανυκτερεύσεις) σε συμβεβλημένα τουριστικά

καταλύματα όλης της χώρας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν: Ξενοδοχεία όλων των μορφών και τάξεων, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια/Διαμερίσματα, εξαιρουμένων των ενοικιαζομένων δωματίων/

διαμερισμάτων ενός κλειδιού, Επιπλωμένες κατοικίες- επαύλεις όλα με ιδιαίτερο λουτρό και κλιματισμό/ κεντρική θέρμανση, εντός των δωματίων, καθώς και Οργανωμένες κατασκηνώσεις (camping) με θέση σκηνής ή τροχόσπιτου.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού, θα υλοποιηθεί το έτος 2015 και το

Πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού που απευθύνεται σε 15.000 συνταξιούχους του ΟΓΑ, οι

οποίοι επιπλέον της διαμονής, θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν δωρεάν μέχρι

και τέσσερις (4) απλές λούσεις σε εγκαταστάσεις συμβεβλημένων ιαματικών πηγών ή σε

υδροθεραπευτήρια που βρίσκονται εντός των συμβεβλημένων τουριστικών μονάδων.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού έχουν όλες οι προαναφερόμενες

κατηγορίες καταλυμάτων, με την προϋπόθεση ότι βρίσκονται σε λουτροπόλεις ή σε περιοχές

κοντά σε εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών ή διαθέτουν υδροθεραπευτήριο εντός της μονάδας

τους. Η συμμετοχή δηλώνεται στην ίδια αίτηση με τον Κοινωνικό Τουρισμό.

Όσοι επιχειρηματίες Τουριστικών Καταλυμάτων, πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και

ενδιαφέρονται να συνάψουν σύμβαση με τον ΟΓΑ, προκειμένου να δέχονται στα καταλύματά

τους δικαιούχους του Κοινωνικού Τουρισμού ή και δικαιούχους του Ιαματικού Τουρισμού,

μπορούν να ενημερωθούν για τους όρους των Προγραμμάτων (Προϋποθέσεις- Διαδικασίες

Ένταξης- Υποχρεώσεις κλπ) από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr (Προγράμματα

Αγροτικής Εστίας).

Η Αίτηση–Δήλωση Συμμετοχής θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση

www.oga.gr/katalymata-aitiseis, εν συνεχεία θα εκτυπώνεται και θα αποστέλλεται η έντυπη

μορφή της με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά, υπογεγραμμένη νομίμως, ταχυδρομικά ή

ιδιοχείρως μέχρι την 10-7-2015(ημερομηνία σφραγίδας Ταχυδρομείου ή αρ. πρωτ.

εισερχομένου ΟΓΑ) στην κατωτέρω διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.), ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, Πατησίων 30, 101 70 ΑΘΗΝΑ.