Αντικατάσταση και τοποθέτηση νέων προστατευτικών μπαρών στο ύψος της συμβολής των δρόμων Μάννα – Αζολίμνου

Ενίσχυση της ασφάλειας των οδηγών

Στο μέγιστο δυνατό βαθμό ενισχύεται η οδική ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών στο ύψος της συμβολής των δρόμων Μάννα – Αζολίμνου μετά και την πρόσφατη τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών σε κατάλληλα σημεία.

Οι εκτεταμένες φθορές που είχαν υποστεί μεγάλα τμήματα των παλαιών προστατευτικών μπαρών που βρίσκονταν τοποθετημένα κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί και προς την περιοχή της Βάρης με φόντο τα ατυχήματα που έχουν καταγραφεί κατά καιρούς, κατέστησαν άχρηστα κάποια μέρη τους, με αποτέλεσμα να κριθεί επιβεβλημένη η αντικατάστασή τους. Καθώς πρόκειται για ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο του συγκεκριμένου δρόμου που προηγείται στροφή με απότομη κλίση, πρέπει να υπενθυμιστεί πως, εξαιτίας της πρόσκρουσης οχημάτων επάνω στα κιγκλιδώματα, αρκετά σημεία τους δε, είχαν μετατοπιστεί από τη θέση τους, με τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος να ήταν μέχρι πρόσφατα ιδιαίτερα έντονος.

Σήμερα, η τοποθέτηση νέων προστατευτικών μπαρών στα όρια του οδοστρώματος καθώς όμως και η τοποθέτηση μεγάλου αριθμού καινούργιων αντανακλαστικών φώτων έρχεται να μειώσει αρκετά τις πιθανότητες πρόκλησης ατυχημάτων, καθώς η ύπαρξή τους λειτουργεί προειδοποιητικά για τους οδηγούς που διέρχονται από τον συγκεκριμένο δρόμο. Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των οδηγών οφείλει να διέρχεται με μειωμένη ταχύτητα από το συγκεκριμένο σημείο.