Σε σταθερό parking δικύκλων τείνει να μετατραπεί τμήμα της παραλιακής ζώνης που ξεκινά από το ύψος της οδού Κέας, αν κι έχει προσδιορισθεί ως χώρος προσωρινής στάσης

Παραβλέπονται τα προβλεπόμενα

Την ομαλή λειτουργία της πόλης εμποδίζει η συστηματική παράνομη στάθμευση στο παραλιακό τμήμα της Ερμούπολης, δεδομένης της καλοκαιρινής περιόδου και της αυξημένης κυκλοφοριακής κίνησης, αφού η μη τήρηση των σημάνσεων και των πινακίδων του ΚΟΚ, έρχεται να αυξήσει το κυκλοφοριακό κομφούζιο της πόλης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το τμήμα της παραλιακής ζώνης στο ύψος της έναρξης της οδού Κέας, το οποίο αν κι έχει προσδιορισθεί ως χώρος προσωρινής στάσης για την εξυπηρέτηση των πολιτών στην αγορά, ωστόσο, καθ΄ όλη τη διάρκεια των τελευταίων ημερών χρησιμοποιείται σταθερά ως χώρος διαθέσιμος(;) για τη σχεδόν μόνιμη στάθμευση δικύκλων.

Καθίσταται σαφές πως η τοποθέτηση των σημάνσεων κατευθύνεται λογικά προς τη βελτίωση της λειτουργίας της πόλης και την ασφάλεια των πολιτών, πόσο μάλλον στην περίπτωση της καλοκαιρινής περιόδου που διανύουμε καθώς ο όγκος της κυκλοφορίας πολλαπλασιάζεται σταθερά από την άφιξη επισκεπτών κι ως εκ τούτου, θα ήταν χρήσιμη η στάση τήρησης των πινακίδων του ΚΟΚ από κάθε οδηγό.

Με αφορμή τη διαμορφωθείσα κατάσταση δε, διαπιστώνεται για ακόμη μία φορά η έλλειψη διαθέσιμων χώρων στάθμευσης που να βρίσκονται πλησίον της πόλης.