Απαραίτητη η συνολικότερη μέριμνα για τον εσωτερικό χώρο της έπαυλης Τσιροπινά στην Ποσειδωνία

Φθορές και ασυνειδησία

Αναλυτικά οφείλει να καταγράψει τις ανάγκες του κτιρίου της έπαυλης Τσιροπινά η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, καθώς εκτός από τα προβλήματα του εξωτερικού του κτιρίου που έχει αποτυπώσει η Τοπική Κοινότητα Ποσειδωνίας, διαπιστώνονται σοβαρά θέματα και στο εσωτερικό των αιθουσών του.

Συγκεκριμένα, σταδιακά παρατηρείται η αποσύνθεση... των δαπέδων του, τόσο στο μαρμάρινο τμήμα τους, όσο και στο ξύλινο επίπεδο, ενώ επιπλέον φθορές διαπιστώνονται δυστυχώς και στις επιφάνειες των πολλών τοίχων του.

Ειδικότερα, οι όποιες επιπλέον φθορές προκύπτουν όχι από το πέρασμα του χρόνου, αλλά από τη μη φροντίδα ή ασυνειδησία όταν παραχωρείται το κτίριο για τη διοργάνωση και φιλοξενία εκδηλώσεων ή και εκθέσεων πρέπει να λάβει τέλος, καθώς η συνεχής αισθητική υποβάθμιση της ιστορικής έπαυλης στην Ποσειδωνία, εκθέτει συνολικά τον δήμο και την τοπική κοινωνία.

Με δεδομένα τα προβλήματα που αποτυπώνονται και στο σχετικό φωτογραφικό υλικό, απαιτείται άμεσα μία συστηματική φροντίδα του αρχιτεκτονικού κοσμήματος της περιοχής.