Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία 2007-2013

Χρηματοδότηση επενδύσεων στην αλιεία

  • Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 2013 - 06:00

Προτάσεις για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος αειφόρου ανάπτυξης αλιευτικών περιοχών μπορούν να υποβάλουν έως τα τέλη Οκτωβρίου υποψήφιοι επενδυτές από τα νησιά των Κυκλάδων.

Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιεία 2007-2013, ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης του οποίου είναι για τον νόμο η Αναπτυξιακή Εταιρία Κυκλάδων ΑΕ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Ποιους αφορά

Τα υποψήφια επενδυτικά σχέδια μπορούν να υποβληθούν στο πλαίσιο των κατηγοριών Πράξεων 4.1.1.1, 4.1.1.2 και 4.1.1.3 και αφορούν α) κατά κύριο επάγγελμα αλιείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην περιοχή παρέμβασης. Στους δικαιούχους συμπεριλαμβάνονται οι συνεταιρισμοί, καθώς και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο, που απαρτίζεται αποκλειστικά από επαγγελματίες αλιείς, β) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στους δικαιούχους της κατηγορίας πράξεων 4.1.1.1 και είναι κατά προτεραιότητα κάτοικοι των περιοχών παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας 4, που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και γ) Ατομικές Επιχειρήσεις ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δίκαιου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, αγροτικές/ αλιευτικές συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμίδας, συνεταιριστικές επιχειρήσεις, δημοτικές επιχειρήσεις), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων και οι οποίες λειτουργούν συμφωνά με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας, που έχουν την ευθύνη υλοποίησης και τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης του υποβαλλόμενου προς ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου και δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013.

Επενδυτικά σχέδια για 14 νησιά

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το ενδεικτικό συνολικό κόστος του οποίου ανέρχεται σε 5,7 εκατ. ευρώ, αφορά τα νησιά Σύρο (μόνο η Δ.Κ. Ερμουπόλεως και η Δ.Κ. Μάννα), Αμοργό, Κύθνο, Πάρο, Ανάφη, Αντίπαρο, Δονούσα, Ηρακλειά, Κίμωλο, Κουφονήσι, Θηρασιά, Σίκινο, Σχοινούσα και Φολέγανδρο.

Στόχοι του προγράμματος είναι η διεύρυνση των πεδίων απασχόλησης και η βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής, η διαφοροποίηση και ο εμπλουτισμός της τουριστικής προσφοράς, η προώθηση δράσεων και επιχειρηματικών πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον καθώς και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς με έμφαση στην αλιευτική παράδοση της περιοχής εφαρμογής.

Τα έγγραφα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από υποψηφίους επενδυτές είναι διαθέσιμα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή από την Αναπτυξιακή Εταιρία Κυκλάδων ΑΕ, στην έδρα της οποίας, στην Ερμούπολη, θα υποβάλλονται τα επενδυτικά σχέδια έως τις 31/10/2013.