Θερινό σχολείο του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Νάξο

  • Δευτέρα, 29 Απριλίου, 2013 - 06:04

Θερινό σχολείο με θέμα «Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία, Νησιωτικότητα και Τοπική Ανάπτυξη» διοργανώνει φέτος στη Νάξο το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το summer school, το οποίο απευθύνεται σε 30 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, ερευνητές ή μετα-διδάκτορες, καθώς και σε τελειόφοιτους και απόφοιτους των πανεπιστημιακών τμημάτων της Ελλάδας ή ισότιμων του εξωτερικού, θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα 15-28 Ιουλίου 2013 στη Χώρα Νάξου, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ουρσουλινών,

Το πρόγραμμα, για το οποίο δεν απαιτούνται δίδακτρα, θα περιλαμβάνει επιτόπια άσκηση κατά τις πρωινές ώρες και διαλέξεις-σεμινάρια από επιλεγμένους πανεπιστημιακούς καθηγητές και ερευνητές κατά τις απογευματινές, ενώ θα εμπλουτιστεί με μια σειρά εκπαιδευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στο τέλος του προγράμματος θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής από το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το θερινό σχολείο υποστηρίζεται από το έργο του Πανεπιστημίου Αιγαίου «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ως βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και εθνικούς πόρους. Το Θερινό Σχολείο διεξάγεται με την υποστήριξη του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού-Αθλητισμού-Περιβάλλοντος-Παιδείας-Πρόνοιας και Αλληλεγγύης (ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α) του Δήμου.