Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Ε.Ι – Τ.Ε.Ι, στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού.

Στην καταχώρηση έξι θέσεων απασχόλησης για φοιτητές και φοιτήτριες, που επιθυμούν να γνωρίσουν τη ναυτική εκπαίδευση, προχώρησε η ΑΕΝ/ΠΛ/Σύρου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών, Τμήμα Β΄.

Τα τελευταία έτη η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών συνεργαζόμενη με το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, απασχολεί φοιτητές, οι οποίοι, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης, συμμετέχουν ενεργά με τρόπο ιδιαίτερα αποδοτικό και αποτελεσματικό στην διεκπεραίωση του έργου της.

Η πρακτική άσκηση σπουδαστών και σπουδαστριών, η οποία, εν μέρει, αναπληρώνει την έλλειψη στελεχιακού δυναμικού, κρίνεται ως ιδιαίτερα θετική και επωφελής ενώ αποφασίστηκε από το έτος 2014 η επέκτασή της και στις Σχολές Ε.Ν. ανά την Ελλάδα. Η απασχόληση φοιτητών, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης, θα διευκολύνει το διοικητικό έργο και θα έχει σαν αποτέλεσμα την παροχή καλύτερων εκπαιδευτικών υπηρεσιών των Σχολών.

Συναφώς η πρακτική άσκηση δεν επιφέρει στις Σχολές Ε.Ν καμία οικονομική και ασφαλιστική επιβάρυνση, καθώς καλύπτεται από τη Σχολή προέλευσης του φοιτητή ή της φοιτήτριας.

Η ΑΕΝ/ΠΛ/Σύρου, στοχεύοντας και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει το σύστημα ΑΤΛΑΣ (www. atlas.grnet.gr) ως φορέας υποδοχής, καταχώρησε συνολικά έξι θέσεις απασχόλησης που αφορούν σε: Βοηθό Γραμματείας ΑΕΝ/Σύρου, Βοηθό Γραμματείας Διεύθυνσης Σχολής Πλοιάρχων Σύρου, Βοηθό γραφείου Διαχείρισης ΑΕΝ/ΠΛ/Σύρου, Βοηθό γραφείου Επιστασίας Πολιτικού Προσωπικού ΑΕΝ/ΠΛ/Σύρου, Βιβλιοθηκονόμο και Υπεύθυνο ανάπτυξης υφιστάμενης ιστοσελίδας aensyrou.edu.gr και επιβλέπων της διασύνδεσης της ΑΕΝ/ΠΛ/Σύρου, με ΕΔΕΤ Α.Ε.

Για το καλοκαίρι του τρέχοντος έτους η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων Σύρου δέχτηκε την προδέσμευση της θέσης της βοηθού Γραμματείας Διεύθυνσης Σχολής Πλοιάρχων Σύρου από το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα: ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, για χρονική περίοδο ενάμιση περίπου μήνα, από μια φοιτήτρια Συριανής καταγωγής.

Επιπρόσθετα εκτιμάται ότι με το τρόπο αυτό, θα δοθεί η ευκαιρία ώστε περισσότεροι νέοι και νέες από την τριτοβάθμια εκπαίδευση να γνωρίσουν τη Ναυτική Εκπαίδευση στη νήσο Σύρο. Επίσης θα υπάρξει καλύτερη προβολή της Ναυτικής Εκπαίδευσης μέσα από την αποτύπωση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας της ίδιας της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Σύρου και των εν γένει προοπτικών.

Εν κατακλείδι ευελπιστούμε στην ευρεία δημοσιότητα της ως άνω περιγραφείσας δράσης ώστε περισσότεροι φοιτητές και φοιτήτριες Συριανής καταγωγής να λάβουν γνώση και να εκδηλώσουν ανάλογο ενδιαφέρον για τους τομείς που έχουν περιγραφεί στο σύστημα ΑΤΛΑΣ.

Ετικέτες: