Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων για τις εξελίξεις στο σχολείο

  • Τρίτη, 4 Οκτωβρίου, 2016 - 12:39

Μετά από σχετικό αίτημα που καταθέσαμε, το κτιριακό πρόβλημα του σχολείου-νηπιαγωγείου μας συζητήθηκε ως πρώτο και κατεπείγον ζήτημα την Παρασκευή 29-9-2016 στο Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε.
Η 3ωρη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και η μεγάλη πίεση από μέρους του Συλλόγου μας και των πολλών γονέων που βρίσκονταν επί ώρες εκεί έφερε τα πρώτα θετικά αποτελέσματα. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε και δεσμεύτηκε ομόφωνα για τα εξής:
Ο Δήμος σε συνεργασία με το Ισιδώρειο και πιθανόν την Περιφέρεια θα αναλάβει να υλοποιήσει άμεσα δομικές επισκευές που αφορούν στον «φέροντα οργανισμό» του κτιρίου που στεγάζεται το σχολείο μας (κολόνες, σκυρόδεμα κλπ). Συγκεκριμένα ο Δήμος δεσμεύτηκε να καταβάλλει το ποσόν των 40.000 ευρώ από το σχετικό κονδύλι που έχει στη διάθεσή του ενώ η απόφαση για το αντίστοιχο κονδύλι που θα καταβάλλει το Ισιδώρειο θα αποφασιστεί προσεχώς.
Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης θα έχουν ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς (καθώς οι εργασίες δεν μπορούν να γίνουν με τα σχολεία ανοιχτά).
Εξάλλου στον οικονομικό προϋπολογισμό του έτους 2017 θα εμπεριέχεται αντίστοιχο ποσό για περαιτέρω επισκευές και την επόμενη σχολική χρονιά.
Ενωμένοι, συνεχίζουμε τον αγώνα μας μέχρι την υλοποίηση όλων των δεσμεύσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και την πλήρη αποκατάσταση των προβλημάτων του σχολείου μας.