Σε 4 νησιά των Κυκλάδων η εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης

  • Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου, 2019 - 16:01

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης εκδόθηκε η απόφαση για τον ορισμό των 114 Δήμων της χώρας στους οποίους θα εφαρμοστεί η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση από το σχολικό έτος 2019-2020,  βάσει των προβλέψεων της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α ́ 167).

Στην Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ν. Αιγαίου, είναι οι Δήμοι, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Θήρας, Πάρου και Τήνου