Συμμετοχή δύο σχολείων των Κυκλάδων στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής της Παιδικής Helmepa για τη χρονιά 2018-2019

Κάνω βουτιά στον Ωκεανό και ανακαλύπτω…

Μια βουτιά στον απέραντο ωκεανό έκαναν οι μαθητές του Στ’ τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου και του Νηπιαγωγείο Κορησσίας Κέας για να γνωρίσουν καλύτερα αυτόν και τα πλάσματά του, αλλά και να συνειδητοποιήσουν το σημαντικό ρόλο τους στη διατήρηση της ζωής.

Τα δύο σχολεία των Κυκλάδων έλαβαν μέρος στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής της Helmepa Junior «Κάνω βουτιά στον Ωκεανό και ανακαλύπτω…», στο πλαίσιο του ομώνυμου προγράμματος που έχει ως στόχο να συμβάλει μέσω της ενημέρωσης και της δραστηριοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας στην προστασία του θαλάσσιου κόσμου.

Στο διαγωνισμό, ο οποίος έληξε στις 28 Φεβρουαρίου 2018, συμμετείχαν οι ομάδες του Προγράμματος «Παιδική HELMEPA» της σχολικής χρονιάς 2018-2019, δημιουργώντας ομαδικά έργα.

Τα Μέλη της Επιτροπής αξιολόγησης θα επιλέξουν τα 3 καλύτερα έργα σε κάθε κατηγορία (5-7 ετών και 8-12 ετών) που θα βραβευθούν, με βάση τη συνάφεια με το θέμα του Διαγωνισμού και την πρωτοτυπία. Συνολικά θα δοθούν έξι βραβεία, τρία σε κάθε κατηγορία.

Στόχοι του φετινού προγράμματος

Η προστασία του θαλάσσιου κόσμου που αποτελεί το βασικό θέμα του «Στόχου 14: Ζωή κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας», των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ο οποίος μεταξύ άλλων επιδιώκει: Έως το 2025, πρόληψη και σημαντική μείωση όλων των μορφών θαλάσσιας ρύπανσης.

Έως το 2020, βιώσιμη διαχείριση και προστασία των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων, καθώς και ανάληψη δράσης για την αποκατάστασή τους.

Ελαχιστοποίηση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οξίνισης των ωκεανών.

Έως το 2020, αποτελεσματική ρύθμιση της αλιευτικής συγκομιδής και τερματισμός της υπεραλίευσης, της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, των καταστρεπτικών αλιευτικών τεχνικών, καθώς και εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων, έτσι ώστε να αποκατασταθούν τα αποθέματα αλιευμάτων το συντομότερο δυνατό.

Έως το 2020, διατήρηση τουλάχιστον του 10% των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών, σύμφωνα με το εθνικό και διεθνές δίκαιο.