Υπογειοποίηση απορριμμάτων στο Δήμο Θήρας

  • Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου, 2013 - 06:00
  • /   Eνημέρωση: 10 Σεπ. 2013 - 8:21
  • /   Συντάκτης: Αντώνης Μπούμπας

Στην υπογειοποίηση απορριμμάτων σε διάφορα σημεία του νησιού θα προχωρήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα ο δήμος Θήρας, καθώς το έργο με τίτλο «Προμήθεια Ειδικών Συστημάτων Υπογειοποίησης Απορριμμάτων», εντάχθηκε στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» (Άξονας 3 - Μέτρο 3.3: Διαχείριση αστικών απορριμμάτων και ανακύκλωση).

Μία εκ των βασικών προτεραιοτήτων του Δήμου Θήρας είναι η συνεχής αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών οι οποίες σχετίζονται με το περιβάλλον, την καθαριότητα και την αισθητική του τόπου. Τα ειδικά συστήματα υπογειοποίησης απορριμμάτων επιτρέπουν την υπόγεια αποθήκευση μεγάλου όγκου απορριμμάτων χωρίς να είναι αυτά ορατά και χωρίς να προκαλούν καμιά οπτική ή άλλη ενόχληση. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 145.860,00 € και το ποσοστό της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο είναι 100%.