Προσεχώς η εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων

Προστασία ιχθυοαποθεμάτων και αλιέων

Με καθυστέρηση δύο ετών η υπογραφή της σχετική υπουργικής απόφασης

Μετά από καθυστέρηση ενός σημαντικού χρονικού διαστήματος, υπεγράφη από το υπουργείο Γεωργίας η απόφαση για εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων για το επόμενο έτος.

Στόχος της απόφασης αποτελεί η συλλογή δεδομένων – σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα - για την παράκτια αλιεία με σκοπό να προστατευθεί το ιχθυοαπόθεμα στο νησιώτικο χώρο και στις ελληνικές θάλασσες αλλά και να διασφαλιστεί το επάγγελμα των αλιέων.

Μέχρι σήμερα δεν είχε εφαρμοστεί το συγκεκριμένο σχέδιο με αποτέλεσμα η Ελλάδα να έχει χάσει σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους όπως τόνισε σε δήλωσή της και η Επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας, Μαρία Δαμανάκη.

Βιώσιμη διαχείριση ιχθυοαποθεμάτων

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου, “υπεγράφη η σχετική ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση), που αφορά στην εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων (ΕΠΣΑΔ) για το 2014” που αφορά σε ένα πρόγραμμα το οποίο παρά “τη συμβατική υποχρέωση της χώρας μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχε εφαρμοστεί από το 2007, με κίνδυνο παραπομπής της χώρας μας στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια και την επιβολή προστίμων”. Όπως έγινε γνωστό το ΕΠΣΑΔ “θα αποτελέσει βασικό εργαλείο στη μελλοντική λήψη αποφάσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των ιχθυοαποθεμάτων, έχοντας ως γνώμονα αφενός την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και αφετέρου τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος των Ελλήνων αλιέων. Στόχος είναι να καταστεί βιώσιμη η αλιεία και να επανέλθουν τα ιχθυοαποθέματα σε επίπεδα μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, γεγονός το οποίο προωθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω και της νέας ΚΑΠ”.

Συλλογή στοιχείων και αξιοποίηση

Το Εθνικό Πρόγραμμα πρόκειται να αποδειχθεί ένα σημαντικό εργαλείο συλλογής στοιχείων “για την επίτευξη μιας αειφόρου και βιώσιμης αλιείας”. Σε όσα αναφέρονται για το πρόγραμμα τονίζεται πως, “Μέσω των στοιχείων που θα συγκεντρώνονται θα μπορούμε σαν χώρα, να λάβουμε τις απαραίτητες αποφάσεις ώστε να διαφυλάξουμε την βιωσιμότητα των ιχθυοαποθεμάτων και να διασφαλίσουμε το ευαίσθητο επάγγελμα των Ελλήνων αλιέων”. Σημειώνεται πως σήμερα, μετά από αλλεπάλληλες καθυστερήσεις και αναβολές, “διασφαλίζεται η πλήρης εφαρμογή του Προγράμματος, από 01.01.2014” το οποίο θα υλοποιηθεί “τόσο με εθνικές (50%), όσο και με κοινοτικές (50%) πιστώσεις, ετήσιου προϋπολογισμού 3.800.000 ευρώ”. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή του, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή “διέκοψε τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων στην χώρα μας, εξαιτίας της μη εφαρμογής των Κοινοτικού Κανονισμού”.

“Αποκατάσταση εκκρεμότητας”

Για το σημαντικό ζήτημα, τοποθετήθηκε και η Μαρία Δαμανάκη, η οποία μεταξύ άλλων τόνισε, “Πληροφορήθηκα με χαρά σήμερα την ανακοίνωση του Υπουργού Γεωργίας για την υπογραφή, ύστερα από καθυστέρηση σχεδόν δύο ετών, της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη συλλογή και υποβολή των ετήσιων αλιευτικών δεδομένων της Ελλάδας στις αρμόδιες υπηρεσίες Αλιείας της Κομισιόν. Η σημερινή θετική εξέλιξη θα επιτρέψει στη χώρα να αποκαταστήσει μία εκκρεμότητα ετών, να απελευθερωθούν τα σχετικά προγράμματα για το 2013 και να μπορέσει να εκταμιεύσει για εφέτος κονδύλια ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Aλιείας. Αντιθέτως και δυστυχώς εξαιτίας αυτής της ασυνέπειας, η χώρα απώλεσε από το 2009 έως το 2012 ευρωπαϊκούς πόρους για την αλιεία ύψους συνολικά 8.777.000 ευρώ και διακινδύνευσε την καταδίκη της σε καταβολή υψηλών προστίμων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Ελπίζω και εύχομαι από σήμερα και στο εξής η Ελλάδα να αποκαταστήσει την κανονικότητα που όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν κατακτήσει στη συλλογή και κατάθεση των αλιευτικών δεδομένων σε ετήσια βάση ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει ανάλογα και τις δυνατότητες που προσφέρονται από την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Ένωση”.

Ετικέτες: