Οι Συμπαραστάτες του Δημότη και της Επιχείρησης στον Δήμο Σύρου - Ερμούπολης

  • Δευτέρα, 7 Μαρτίου, 2016 - 17:28

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 7 Μαρτίου 2016,  συνάντηση του Δημάρχου Σύρου – Ερμούπολης, κ. Γιώργου Μαραγκού, με τον Περιφερειακό και τον Δημοτικό Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. 

Στη συνάντηση τέθηκαν τα θεμέλια για τη γόνιμη συνεργασία αμφοτέρων των πλευρών, καθώς ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης μπορεί να καταστεί αρωγός στην εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας δικαίου μεταξύ της Δημοτικής Διοίκησης, του Δημότη και της Επιχείρησης.

Πρόκειται για ένα νέο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος προβλέπεται από το πρόγραμμα "Καλλικράτης".  Αποστολή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης αποτελεί η υποδοχή καταγγελιών θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών προσώπων του και των επιχειρήσεών του, καθώς και η διαμεσολάβηση για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων. Επίσης,  ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης είναι αρμόδιος να διατυπώνει προτάσεις βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του Συμπαραστάτη, όσο και επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος ο Συμπαραστάτης εντοπίζει. 

Ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης, στοχεύοντας στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης, αμεσότητας και ειλικρίνειας με τους δημότες, είναι ο πρώτος και ο μοναδικός Δήμος στο Νότιο Αιγαίο που ενεργοποίησε τον συγκεκριμένο θεσμό, σε μια προσπάθεια να παρέχει τον εναλλακτικό μηχανισμό στους άμεσα ενδιαφερόμενους για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων τους, με μια πιο ταχεία, διαφανή και δωρεάν παρεχόμενη υπηρεσία διαμεσολάβησης.