Επιδοτούμενο το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Κυκλάδες

  • Τετάρτη, 13 Ιουνίου, 2018 - 13:31

Το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8ου του ν.2932/2001 (Α΄145), όπως ισχύει, για λόγους κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής και προς κάλυψη επειγουσών συγκοινωνιακών αναγκών, προτίθεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής του θέματος, ως ακολούθως: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΠΟΡΑΔΕΣ (ΣΚΙΑΘΟΣ) – ΚΥΚΛΑΔΕΣ (ΣΥΡΟΣ) και επιστροφή, με την εκτέλεση δύο (02) δρομολογίων την εβδομάδα τη θερινή περίοδο από 18/06/2018 έως 02/09/2018, με δυνατότητα προσέγγισης σε ενδιάμεσους λιμένες και επέκτασης.